CNC presa

CNC APKANT
PRESA
DURMA170 t

Ova CNC presa ima programsko CNC upravljanje, različite prizme i noževe za savijanje lima debljine do 10 mm. CNC sistem je jednostavan za upotrebu sa potpunim izračunom savijanja i alata. Idealan je za višestruko savijanje zahtevnijih oblika kao i za velike proizvodnje koje zahtevaju višestruka ponavljanja. Tačnost i ponovljivost savijanja je barem peterostruko veća od konvencionalnih presa.
Savijanje lima
Youtube video - CNC presa

CNC apkant presa Durma 170 t

Karakteristike
 • potpuna usklađenost osi Y1-Y2 do 0.01 mm sa ventilima i preciznim linearnim merilima
 • veoma brz graničnik sa AC servo pogonom CNC upravljanja
 • evropski tip gornjih stege sa međustegama (dostupno i) brzo otpuštanje stega
 • gornji alat: segmentni utiskivač u obliku guščijeg vrata
 • donji alat: kockasta matrica sa višestrukim V na širokoj ploči
 • veliki hod i dnevno podešavanje vrednosti
 • posebno veliki otvor grla (350/380 mm)
 • dve prednje ruke na linijskoj vođici
 • upravljačka jedinica sa dvostrukim nožnim komandama
 • okretna viseća upravljačka jedinica
 • bočna i zadnja sigurnosna zaštita povezana električni i/ili zaštita uz pomoć svetla lasera
 • kompaktne električne PLC instalacije u ormariću sa provetravanjem
 • čvrsto vareno čelično postolje sa minimalnim izvijanjem pod opterećenjem
 • hod klipa po kliznim stazama sa malim trenjem
 • mogućnost dodatnih obrada

Graničnik X ose

 • hod graničnika po kugličnim vođicama
 • AC servo pogon
 • dva mikrometarska dugmeta za podešavanja poprečno i po visini
 • raspon: 650 mm
 • brzina: 330 mm/s
 • tačnost postavljanja: ±0.03 mm

Karakteristike CNC upravljačke jedinice

 • upravljanje sa jedinicom
 • ose za upravljanje: Y1-Y2 cilindrične ose, 2 ose graničnika
 • automatsko utvrđivanje najboljeg numeričkog redosleda savijanja i utvrđivanje nepravilnosti
 • 2D grafička jedinica za unos podataka
 • programiranje položaja osa sa automatskim proverama; automatsko izračunavanje položaja R-ose, tonaže savijanja
 • hod graničnika po kugličnim vođicama
 • AC servo pogon
 • dva mikrometarska dugmeta za podešavanja poprečno i po visini
 • raspon:
  • X-osa: 650 mm
  • R-osa: 160 mm
 • brzina:
  • X-osi: 350 mm/s
  • R-osi: 240 mm/s
 • tačnost postavljanja:
  • X-osa: ±0.03 mm
  • R-osa: ±0.05 mm