Mi smo AgrosKB
kompanija

Firma koja se 35 godina bavi proizvodnjom osnovne i prateće tehnološke opreme za prehrambenu industriju (prvenstveno mesnu industriju, preradu mleka, kao i za preduzeća koja se bave skladištenjem i preradom voća - sušare i drugo).

Oprema se izrađuje prvenstveno od nerđajućeg materijala, a prema zadatim standardima koje propisuje HACCP sistem.

Proizvodnja

Proizvodimo opremu za prehrambenu industriju (mesnu, mlečnu, za firme koje skladište i prerađuju voće)...

Remont

Vršimo remont dotrajale opreme u proizvodnom procesu (viseći koloseci i transporteri - konvejeri i drugo).

Zamena

Vršimo zamenu dotrajale opreme u proizvodnom procesu (vrata, viseći koloseci i transporteri - konvejeri itd.)

LIDERI U PROIZVODNJI OPREME

Kvalitet i inovativnost u rešenjima

Konstantno pratimo najnovija dostignuća i tehnologije na području proizvodnje tehnološke opreme i sistema.

Poštovanje higijenskih uslova po HACCP planu

Poštujemo higijenske uslove za bezbednost hrane tokom svih procesa prijema, pripreme i serviranja ili pakovanja.

Briga o zaštiti okoline

Kao i svaka odgovorna kompanija, mi brinemo da u procesu proizvodnje čuvamo našu planetu za buduće generacije.
*napomena: film sadrži uznemirujuće scene

Zašto da izaberete baš nas?

Automatizujte & pojednostavite celokupni proces
Paleta proizvoda iz našeg proizvodnog programa nalazi se u mnogim poznatim firmama za preradu mesa i mleka. Neke od njih su NEOPLANTA – Novi Sad, MATIJEVIĆ – Novi Sad, DTD RIBARSTVO – Bački Jarak, MLEKARA ŠABAC - Šabac, FRIKOM – Padinska Skela.
Reference
0 +

Završenih projekata

+

Iskusnih radnika

0 +

Godina iskustva

+

Stručnih inženjera

AGROSKB

Proces proizvodnje

Projektovanje

%

Konstruisanje

%

Proizvodnja

%

Instalacija

%

Održavanje

%

Protivpožarna vrata

Standardna i hladionička vrata sa atestom. Pozovite nas da porazgovaramo o vašem sledećem projektu
i skiciramo plan za proizvodnju nove opreme za vaš biznis.

AgrosKB

Proizvodi

  • OPREMA
  • ODVODI I KANALI
  • POSUDE
  • KOLICA
  • VRATA
  • HIGIJENA