Usluge

Automatizujte i pojednostavite proces proizvodnje

Agros KB ponuda

Pored proizvodnje termoizolacionih hladioničkih vrata za prehrambenu i klaoničnu industriju, automatskih i manuelnih linija klanja goveda i svinja, koloseka i konvejera za transport mesa, kolica, kuka, opreme za higijenu, slivnika, kanala i rešetki, pneumatskih inoks boksova i stabilnih postolja, naša kompanija vam nudi i sledeće usluge